Komt uw project overeen met de thema’s waar wij ons voor inzetten ?

  • ONDERWIJS: lezen en schrijven, technische opleidingen of beroepsopleidingen
  • BOUW: toegang tot een duurzame infrastructuur en gebruik van lokale hulpbronnen
  • MILIEU: toegang tot water en waterzuivering, innovatieve ideeën voor meer gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een beter afvalbeheer
  1. Loopt het project in een van de landen waarin wij actief zijn ? Ontdekt hier waar we actief zijn 
  2. Is uw project specifiek en onderbouwd ?
  3. Is het duurzaam ? Heeft het een impact op de ontwikkeling van uw actie en komt het een gemeenschap ten goede?
  4. De BESIX Foundation steunt geen individuele gevallen. De projecten mogen niet politiek of religieus getint zijn.

Voldoet uw project aan deze criteria, download dan hier het aanvraagformulier en stuur het volledig ingevuld naar info@besixfoundation.com

Het selectiecomité komt 5 keer per jaar bijeen en kijkt dan of de ontvangen aanvragen aan onze selectiecriteria voldoen.